Klanttevredenheid

Tandzorg Chirurgie is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Dit certificaat eist van de organisatie een bepaald kwaliteitssysteem. In de praktijk betekent dit dat er volgens vastgestelde afspraken wordt gewerkt en dat er een systeem bestaat van continu verbeteren. Alle dagelijkse procedures, werkwijzen, medische handelingen en controles hierop staan vastgelegd in kwaliteitshandboeken.

Net zo belangrijk als certificering zijn de meningen en waarderingen van onze patiënten en verwijzers. Tandzorg Chirurgie wil u de beste zorg bieden. Daarom werken wij met strenge regels en onderzoeken regelmatig de kwaliteit van onze zorg. Uw mening is daarbij belangrijk. Wij horen graag wat u van onze behandeling, verzorging en service vindt. Uw suggesties gebruiken wij voor het verbeteren van onze dienstverlening.

Wij doen er natuurlijk alles aan om klachten te voorkomen. Mocht u toch een klacht hebben, dan nemen wij die uiteraard serieus. Wij proberen elke klacht zorgvuldig en oplossingsgericht te behandelen.

Hoe kunt u een klacht indienen?
U kunt een e-mail sturen naar secretariaat@tandzorgchirurgie.nl waarbij u duidelijk aangeeft wat uw klacht is en welke oplossing u eventueel voorstelt. Vermeld hierbij uw naam en telefoonnummer zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Hoe gaat wij te werk bij een klacht?
Elke uiting van onvrede van een cliënt registreren en beantwoorden wij zo goed mogelijk. Zowel de uiting van onvrede als ons antwoord hierop noteren wij in uw dossier. Wij proberen binnen 2 dagen telefonisch contact met u op te nemen.

Externe klachtencommissie
Mocht bovengenoemde inspanning niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u  zich richten tot onderstaand bureau om dit kenbaar te maken:
TANDZORGCHIRURGIE heeft haar klachtenregeling en -bemiddeling ondergebracht bij Quasir. Via onderstaande contactgegevens kunt u in contact komen met Quasir en uw klacht kenbaar maken. Een klachtenfunctionaris van Quasir zal binnen 48 uur contact met u opnemen. De klachtenfunctionaris van Quasir zal u vervolgens adviseren/helpen bij het oplossen van uw klacht.

Contactgegevens Quasir:Post: Klachtencommissie Quasir, t.a.v. Ambtelijk secretaris, Postbus 1021, 7940 KA Meppel
E-mail: kcquasir@quasir.nl t.a.v. Klachtenbemiddeling
Telefonisch: 06-82366772 (9.00 tot 17.00 uur ma t/m vr)

Uiterlijk binnen 48 uur na uw melding wordt u terug gebeld of gemaild, bij geen gehoor.

Meer informatie over Quasir te vinden via www.quasir.nl