Verzekering

De chirurgische behandelingen die bij ons worden uitgevoerd vallen onder de basisverzekering, tenzij het om esthetische chirurgie gaat.

Basisverzekering
Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Deze basisverzekering dekt de verzekerde standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts en medisch specialistische zorg.

Kaakchirurgie bij Tandzorg Chirurgie valt onder ziekenhuiszorg, aangezien het om medisch specialistische zorg gaat. De kaakchirurg bij Tandzorg Chirurgie voert behandelingen uit, welke uit de basisverzekering vergoed worden, de zogenaamde verzekerde zorg. Voor deze behandelingen is er een verwijzing noodzakelijk van de tandarts, huisarts of medisch specialist. Houd hierbij wel rekening met de wettelijke eigen risico, eventueel verhoogde risico en eventuele eigen bijdrage.

Voorbeelden van verzekerde zorg:
1. Extracties van gebitselementen (het verwijderen van tanden en kiezen)
2. Chirurgische verwijdering van M3 (het verwijderen van verstandskiezen)
3. Apex resecties (het behandelen van een ontstoken wortelpunt)
4. Consulten
5. Cyste verwijdering (verwijdering vreemd lichaam)
6. Mondslijmvlies aandoening/biopsie.
7. Orthodontische chirurgie (chirurgie nodig bij orthodontische behandeling)
8. Röntgendiagnostiek

De kaakchirurg bij Tandzorg Chirurgie voert ook behandelingen uit die niet vergoed worden uit de basisverzekering, de zogenaamde niet verzekerde zorg. In geval van een medische noodzaak wordt er een machtiging aangevraagd bij de zorgverzekeraar.
In geval van goedkeuring zal de behandeling gedeeltelijk of geheel vergoed worden vanuit de basisverzekering.

Voorbeelden van niet verzekerde zorg:
1. Implantaat behandeling
2. Pre-implantologische chirurgie (voorbereidingen voor het plaatsen van een implantaat, zoals een botopbouw)
3. Parodontaal chirurgie (tandvlees chirurgie)
4. Vrij leggen implantaten
5. Esthetische tandvlees chirurgie

Bekijk de tarieven

Verwijsbrief

Een behandeling bij Tandzorg Chirurgie wordt alleen vergoed na verwijzing (zie voorbeelden van verzekerende zorg). U krijg die mee van uw huisarts, tandarts of specialist. Een verwijzing wordt afgegeven per zorgvraag. Wanneer u tijdens uw behandeling voor iets anders komt, heeft u daarvoor een aparte verwijzing nodig. Let wel op, een verwijzing mag maximaal 1 jaar oud zijn.

Contract

Wanneer uw zorgverzekeraar geen contract heeft met Tandzorg Chirurgie en u wilt toch bij ons behandeld worden, houd dan rekening met eventueel eigen bijdrage. Wanneer u twijfelt, adviseren wij u om contact op te nemen met uw verzekering, zodat u achteraf niet met de kosten wordt geconfronteerd.
Omdat er geen contract is met zorgverzekeraars zult u als patiënt zelf de rekening ontvangen en deze na de behandeling aan de receptie betalen en zelf moeten indienen bij de zorgverzekeraar.

Wij hebben een overeenkomst met:
Achmea (zorgovereenkomst)
Caresq (zorgovereenkomst)
DSW (zorgovereenkomst)
VGZ (betaalovereenkomst*)
*Houd rekening met een eventuele eigen bijdrage

Eigen risico

Het wettelijk eigen risico is het bedrag dat u moet betalen als u zorgkosten maakt. U betaalt dus zelf de eerste €385 (in 2019). Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de overige kosten. Zorgverzekeringen vergoeden een groot deel van de kosten van kaakchirurgie. Voor de meeste zorg uit de basisverzekering betaalt u echter een eigen risico per kalenderjaar. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar verrekenend met de medische kosten die u maakt en is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. De hoogte van het bedrag wordt elk jaar door de overheid vastgesteld.
Mogelijk heeft u een verzekering afgesloten met een hoger eigen risico (zodat u een lagere premie betaalt). Het door u afgesloten bedrag aan eigen risico staat op uw verzekeringspolis. Voor sommige zorg uit het basispakket geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico.
Bij twijfel over vergoeding, neem contact op met uw zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars kunnen namelijk verschillen in de vergoedingen die zij uitkeren en onder welke voorwaarden. Lees daarom altijd goed de polisvoorwaarden van uw verzekering.

Natura- en restitutiepolis

Er zijn twee verschillende polissen die u kunt afsluiten, dat zijn de natura- en de restitutiepolis. Het belangrijkste verschil tussen een natura- en een restitutieverzekering is de vrijheid die u hebt om zelf te bepalen naar welke zorgverlener u gaat. Met een restitutiepolis heeft u een volledig vrije zorgkeuze en krijgt u een volledige vergoeding.

Bij een naturapolis heeft de verzekeraar afspraken gemaakt met bepaalde zorgverleners. Dit zijn de zogenoemde gecontracteerde zorgverleners. De zorgverlener regelt de betaling rechtstreeks bij de verzekeraar.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan vergoedt de verzekeraar minder dan wanneer u kiest voor een zorgverlener waarmee ze afspraken heeft gemaakt.

Declaraties indienen

De rekening van de zorgverlener wordt bij een naturapolis rechtstreeks door de zorgverlener bij de zorgverzekeraar ingediend. Bij een restitutiepolis moet u vaak de rekeningen eerst zelf betalen en kunt u het bedrag daarna declareren bij de zorgverzekeraar.