1. Verwijsbrief

Met een verwijsbrief, niet ouder dan een jaar komt u in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Indien het om verzekerde zorg uit de basisverzekering gaat (bijvoorbeeld consult, verwijderen van tand of kies, behandelen van een wortelpunt).

Bij voorkeur scant u uw verwijsbrief in en stuurt u deze naar secretariaat@tandzorgchirurgie.nl en daarnaast neem u de originele verwijsbrief mee tijdens uw eerste bezoek. Indien het om behandelingen gaat die niet door basisverzekering worden vergoed (bijvoorbeeld tandvleeschirurgie en sommige implantaten) betaalt u de rekening uit eigen middelen.
Zonder een verwijsbrief komt u niet in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.

2. Afspraak maken

Maak uw afspraak, indien mogelijk, met de volgende gegevens:

• De verwijsbrief van maximaal 1 jaar oud.
• De naam, adres en geboortedatum
• Het verzekeringsbewijs
• Een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, Nederlands vreemdelingendocument)
• Indien van toepassing; een medicatie overzicht van de apotheek
• Bent u angstig? Vraag ons naar de mogelijkheden voor eventuele behandelingen onder lachgas.
• Belangrijk! Meldt ons het gebruik van bloedverdunners en medicatie tegen botontkalking.

Per e-mail: secretariaat@tandzorgchirurgie.nl

Per telefoon: 010-7600757

3. Uw eerste afspraak

U heeft in ieder geval nodig:
• Een geldig legitimatie-en verzekeringsbewijs

Indien van toepassing:
• De verwijsbrief
• Een medicatie overzicht van uw apotheek

Bij binnenkomst ontvangt u een gezondheidsvragenlijst die u invult in de wachtkamer en een formulier waarmee u toestemming geeft voor uw eventuele behandeling. Dit laatste formulier vult u in nadat uw vragen beantwoord zijn door de kaakchirurg en u toestemming geeft. De assistent van de kaakchirurg zal u begeleiden naar de behandelkamer. De kaakchirurg zal met u de reden van uw komst bespreken aan de hand van uw eventuele verwijsbrief, vervolgens zijn onderzoek doen en u advies geven. Na beantwoording van uw vragen kan de behandeling worden uitgevoerd.

4. De behandeling

U wordt ontvangen door de kaakchirurg en een of twee assistenten. Er wordt met u besproken welke behandeling wordt uitgevoerd en of u vragen heeft. Hierna krijgt u een verdoving zoals u die waarschijnlijk van de tandarts kent zodat u geen of minder pijn heeft. U kunt mogelijk trillen of druk ervaren. U wordt bedekt met een steriel doek, dat uw gezicht vrij laat. De assistent houdt uw wang opzij en assisteert de kaakchirurg bij de behandeling. Tijdens de behandeling informeert de assistente bij u of alles goed gaat en houdt u op de hoogte over het verloop van de behandeling. Na afloop krijgt u uitleg over het resultaat, een eventueel recept voor medicijnen, uitleg hoe u eventuele klachten kunt voorkomen en indien nodig een vervolgafspraak.

5. Nazorg

Gaasje op de wond

Als bij u een gaasje op de wond is aangebracht, mag u dat na 30 minuten verwijderen. Als de wond is gehecht, heeft de kaakchirurg hiervoor hechtmateriaal gebruikt dat vanzelf binnen 14 dagen oplost. Soms is dit niet zo. In dat geval heeft de kaakchirurg u hierover geïnformeerd.

Pijnstillers

De plaatselijke verdoving is na twee tot drie uur uitgewerkt. Daarna kunt u pijn krijgen. Deze is goed te bestrijden met pijnstillers, de arts geeft u hiervoor een recept mee. Deze kunt u na de ingreep direct bij de apotheek ophalen. Het beste kunt u met de pijnstillers beginnen voordat de verdoving volledig is uitgewerkt. Let goed op de voorgeschreven dosering, deze mag u niet overschrijden. In de bijsluiter leest u hoeveel u maximaal per dag mag gebruiken. Als er ook een antibioticakuur is voorgeschreven, dient u deze volgens voorschrift in te nemen en af te maken. Het is verstandig om de eerste dagen geen zware lichamelijke inspanningen te verrichten, hierdoor kunnen de pijnklachten toenemen.

Eten en drinken

Als de verdoving nog niet volledig is uitgewerkt, kunt u moeilijker slikken en bestaat het risico van verbranding bij het drinken van warme dranken. Daarom mag u pas nadat de verdoving is uitgewerkt warme dranken drinken en eten. De eerste 3 tot 5 dagen na de ingreep adviseren we om zacht voedsel te eten.

Roken en alcohol

Zolang er een wond aanwezig is, is het verstandig niet te roken. Dit heeft een negatieve invloed op de wondgenezing. Het gebruik van alcohol vergroot de kans op nabloeden.

Mondhygiëne

Voor de eerste 24 uur geldt: zeker niet gaan spoelen. Het stolsel dat in de wond ontstaat kan hierdoor losraken en weer gaan bloeden. U moet wel uw tanden en kiezen poetsen, maar wees voorzichtig in de buurt van de wond. Vanaf de tweede dag kunt u uw mond enkele keren per dag spoelen met lauw zout water (een theelepel zout op een halve liter water). Dit kan ook met chloorhexidine 0,2 % mondspoelvloeistof als u hiervoor een recept hebt gekregen.

Zwelling

Door de operatie kan uw wang of lip dik worden. Dit is een normaal gevolg van de ingreep. U kunt deze zwelling verminderen door uw wang te koelen met een “icepack” (een soort gel in een plastic zak) of een met ijsklontjes gevuld plastic zakje met daaromheen een washandje. Dit heeft zin tot twee uur na de behandeling. De zwelling is het sterkst na drie tot vier dagen. Vanaf dat moment neemt de zwelling af en zal die uiteindelijk helemaal verdwijnen. Soms ontstaat er een bloeduitstorting. De wang blijft dan langer dik en verkleurt, dit is niet ernstig, u hoeft hiervoor geen contact op te nemen met het ziekenhuis. Ook adviseren wij de zon in de eerste week na de ingreep zoveel mogelijk te vermijden.

Hechtingen
De hechtingen lossen vanzelf op. De door ons aangebrachte hechtingen zijn gewoonlijk na één tot twee weken zover opgelost dat ze spontaan verdwijnen. Een enkele keer moeten wij ander hechtmateriaal gebruiken. In dat geval is met u een afspraak gemaakt voor een tweede bezoek om de hechtingen te verwijderen.

6. De kosten

Verzekerde zorg
Vrijwel alle verzekeraars vergoeden de behandelingen die zijn verzekerd in de basisverzekering rechtstreeks, zoals het trekken van een kies, behandelen van een wortelpunt of implantaten onder volledige prothese. Houdt u rekening met uw eigen risico en bij niet gecontracteerde zorg, met een eventuele eigen bijdrage. Informeer bij uw verzekeraar naar de exacte vergoeding voor uw behandeling. Zie voor verdere afspraken met de verzekeraars bij vergoeding.

Niet verzekerde zorg
Een aantal behandelingen vallen niet onder de basisverzekering en dient u zelf te betalen, zoals implantaten ter vervanging van een tand of kies en tandvleeschirurgie. U ontvangt een begroting zodat u niet wordt geconfronteerd met onverwachte kosten. Na de behandeling ontvangt u een gespecificeerde rekening die u met pin of eventueel contant afrekent.