Implantaat

Als u een tand of kies mist of problemen ondervindt met uw kunstgebit, kan het plaatsen van implantaten een geschikte oplossing zijn. Een implantaat is een kunstwortel in de vorm van een schroef, die onder lokale verdoving in uw kaak wordt geplaatst. Nadat het implantaat is vastgegroeid met het kaakbot, kan er een kroon, brug of klikprothese op worden geplaatst.

In sommige gevallen kan een extra ingreep nodig zijn om voldoende bothechting mogelijk te maken, vooral wanneer er beperkte botmassa aanwezig is. Implantaten kunnen worden overwogen wanneer uw natuurlijke tanden en kiezen, inclusief de wortels, ontbreken als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval, ontstekingen of problemen met een loszittend kunstgebit. Het is belangrijk om samen met uw behandelaar te overleggen of implantaten een geschikte oplossing voor u zijn. Voor een succesvolle plaatsing van implantaten is voldoende botvolume en -hoogte vereist, en dit kan worden beoordeeld aan de hand van röntgenfoto’s. Als er onvoldoende bot aanwezig is, betekent dit echter niet dat implantaten niet mogelijk zijn. In sommige gevallen kan er bot worden bijgeplaatst, mogelijk in een aparte operatie.

Als één of meerdere tanden of kiezen beschadigd zijn en niet meer behandelbaar, kan het verstandig zijn om deze te vervangen. Hoewel een kroon soms voldoende is, kan ook een brug of een partiële prothese een oplossing zijn. In veel gevallen raden wij implantaten aan als een duurzamere en esthetisch aantrekkelijke optie.

Na het trekken van één of meerdere tanden of kiezen kan het plaatsen van een implantaat met daarop een kroon, brug of klikprothese de ideale oplossing zijn om de ontstane ruimte in uw gebit op te vullen. Bij Tandzorg kunnen wij het volledige traject voor u verzorgen, inclusief het verkrijgen van een verwijsbrief en het aanvragen van een machtiging.

Wanneer u contact met ons opneemt om een afspraak te maken, zullen wij uitgebreid naar uw situatie kijken. We luisteren aandachtig naar uw behoeften en wensen. Zodra we een duidelijk beeld hebben van wat er moet gebeuren, stellen we een behandelplan op dat op korte termijn kan worden uitgevoerd. Tijdens ons eerste contact plannen we meteen een afspraak in.

Over het algemeen kunt u snel bij ons terecht, aangezien we zeer korte wachtlijsten hanteren. U ontvangt een bevestiging van de afspraak per e-mail en sms. Kort voor de afspraak ontvangt u nog een herinnering per sms. Vóór de behandeling zal de chirurg uitgebreid met u bespreken wat hij precies gaat doen. U krijgt ook informatie over mogelijke complicaties en advies over wat u zelf kunt doen om zo snel en goed mogelijk te herstellen.

Verschillende implantaten

De lengte en doorsnede van het implantaat zal gekozen worden aan de hand van de hoeveelheid beschikbaar bot, maar tevens zal de implantoloog of MKA-chirurg de diameter laten afhangen van het te vervangen gebitselement. Een ondersnijtand zal met een smal implantaat vervangen moeten worden en een kies zal idealiter met een breder implantaat vervangen worden. Mocht de breedte van de kaakwal niet voldoende zijn dan bestaan er nog mogelijkheden om deze te verbreden. Over het algemeen hebben de implantaten een doorsnede tussen de 3 en 6 mm en de lengten variëren ongeveer tussen de 6 en 16 mm. De MKA-chirurg maakt een keuze onder andere gebaseerd op de vorm van de kaak en de te vervaardigen kroon of prothese. Het tandheelkundige implantaat wordt in het bot gezet waarna er bot tegenaan groeit, zodat het echt vast zit in het bot (osseointegratie). Deze periode varieert van 6 weken tot 6 maanden. Dit is onder andere afhankelijk van de kwaliteit van het bot. Uw behandelaar bepaalt hoe lang deze periode dient te zijn. Na deze periode kan de een kroon, brug of prothese worden gemaakt op het implantaat.

 

Behandeling

De behandeling bestaat uit een aantal fases. Allereerst zal worden begonnen met het onderzoek en bespreken van het mogelijke behandelplan, in de volgende fase kunnen de implantaten operatief worden ingebracht. Indien noodzakelijk zal na het vastgroeien een tweede ingreep volgen om het implantaat ‘boven het tandvlees’ te halen (tweede fase ingreep). In de laatste fase wordt de constructie, bijv. een kroon of brug op de implantaten, gemaakt. Meestal kan de behandeling onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. Soms wordt 1 uur voor de ingreep al medicijnen gegeven of voorgeschreven. Dit kan zijn een spoelmiddel, pijnstilling of antibiotica. Er wordt een opening gemaakt in het tandvlees, zodat de kaakchirurg bij het bot kan komen. Vaak is het nodig dat het bot wordt glad gemaakt. Daarna wordt de plaats bepaald waar de implantaten moeten komen. Vervolgens wordt met diverse boortjes ruimte gemaakt in het bot. Het implantaat kan er daarna ingezet worden, soms wordt het geschroefd en soms getikt. Daarna wordt de wond gehecht. Daarna kunt u weer naar huis. Meestal zult u een recept spoelmiddel en pijnstilling mee krijgen. Soms zijn de implantaten direct zichtbaar in de mond. In sommige gevallen zijn de implantaten volledig door tandvlees bedekt. In dat geval is een tweede ingreep nodig om de implantaten zichtbaar te maken. Dit is afhankelijk van het soort implantaat dat gebruikt wordt en de plaats waar het implantaat geplaatst wordt.

NAZORG

Wanneer worden implantaten geplaatst

Als de eigen tanden en kiezen inclusief de wortel niet (meer) aanwezig zijn kan gedacht worden aan het toepassen van implantaten. Enkele voorbeelden zijn: na een ongeval, na ontstekingen, bij gedeeltelijk- of volledig loszittend kunstgebit. Samen met uw behandelaar moet u overleggen of implantaten een goede oplossing voor u zijn. Er moet zowel voldoende hoogte en breedte zijn van het bot om een implantaat te kunnen plaatsen. Uw behandelaar kan dit voor u nagaan onder andere door röntgenfoto’ s. Als er onvoldoende bot aanwezig is kunnen implantaten niet zonder meer geplaatst worden. Indien onvoldoende bot aanwezig is betekend dit overigens niet dat implantaten niet mogelijk zijn. Er kan bot worden aangebracht, soms in een aparte operatie.

Hoe succesvol zijn implantaten

Indien voldoende bot aanwezig is, van goede kwaliteit, zijn implantaten, met name in de onderkaak, succesvol in meer dan 95% van de gevallen. Indien onvoldoende bot aanwezig is en er daarom bot aangebracht dient te worden is het succespercentage geringer. Het is tevens gebleken dat bij rokers het succespercentage duidelijk minder is.