Verstandskiezen

Verstandskiezen komen meestal na de puberteit door, die periode dat ook “het verstand” zou moeten komen. Hieraan ontlenen verstandskiezen hun naam. In het Engels het een verstandskies “wisdomtooth” en in het Duits “Weißheitszahn”. De medische naam voor een verstandskies is “de derde molaar” of “de m3”. De verstandskies is de derde grote kies achter in de mond.
Bij veel mensen breken de verstandskiezen goed door. Maar als de kiezen scheef doorbreken, niet goed doorkomen, als er niet genoeg ruimte in de kaak is of als het weefsel rondom de kiezen chronisch ontstoken is, kan de tandarts besluiten tot een doorverwijzing naar de MKA-Chirurg. Deze kan de verstandskiezen door middel van een kleine operatie verwijderen.

Behandeling

Het weghalen van verstandskiezen gebeurt onder lokale verdoving. Omdat de MKA-Chirurg soms in het bot moet boren, kan het herstel enkele dagen duren. De wond wordt gesloten met oplosbare hechtingen. Na de operatie kan de wang opzwellen, blauw worden en er kan een nabloeding ontstaan. Slikken, eten of drinken kan de eerste dagen na de operatie lastig zijn. Ook kan een tijdelijke verdoving van de lip, kin of tong plaatsvinden door kneuzing van een zenuw. De ergste klachten zullen na drie dagen verdwenen zijn. Het weghalen van verstandskiezen is een routinebehandeling. Complicaties komen zelden voor. Het verwijderen van alle andere gebitselementen zal net als hierboven omschreven staat, geschieden.

NAZORG