Verstandskiezen

Soms kan het nodig zijn om een tand of (verstands)kies te laten verwijderen (extractie). Hiervoor zijn verschillende redenen mogelijk.

U kunt bij ons een afspraak maken indien u een verwijsbrief heeft ontvangen van uw huis- of tandarts. Vergeet niet om uw verwijsbrief, legitimatiebewijs en een lijst met uw medicijnen mee te nemen. Al patiënt bij ons? Dan stuurt uw tandarts de verwijsbrief direct door naar onze kaakchirurg.

Bij uw eerste bezoek maken we meestal eerst een röntgenfoto en stellen we in overleg met u een behandelplan op. Onze kaakchirurg zal u uitleggen wat er tijdens de behandeling zal gebeuren. In de meeste gevallen kunnen we u direct behandelen. Soms kan het echter nodig zijn om een vervolgafspraak te plannen, dit wordt met u besproken. Als het nodig is om zowel aan de linker- als rechterkant (verstands)kiezen te verwijderen, zal dit meestal in twee
afzonderlijke behandelingen plaatsvinden met een tussenperiode van ongeveer 3 weken. Het verwijderen van kiezen aan de boven- en onderkant van dezelfde zijde kan doorgaans wel in één behandeling plaatsvinden.

Indien nodig krijgt u een recept mee voor pijnstillers, een mondspoelmiddel en eventuele andere medicatie. Ons doel is om uw comfort en welzijn tijdens het genezingsproces te waarborgen.

Bij Tandzorg Chirurgie staan we voor u klaar om u te begeleiden en zorg te dragen voor een zo comfortabel mogelijke ervaring tijdens uw tand- of kiesextractie.

Angst voor de kaakchirurg?
Wij hebben ervaring met het behandelen van angstige patiënten en werken geduldig in een ontspannen sfeer voor uw optimaal comfort.

Behandeling

Bij het verwijderen van (verstands)kiezen gebruiken we lokale verdoving. De kaakchirurg maakt het tandvlees bij de kies of wortelrest los en verwijdert indien nodig ook wat bot rondom de kies. De behandeling duurt gemiddeld 20 minuten, maar kan langer duren. Tijdens de behandeling kunt u geluiden horen en kunt u veel druk in uw mond ervaren. De behandeling mag geen pijn doen. Na de behandeling kan het herstel enkele dagen duren. Indien nodig worden oplosbare hechtingen gebruikt om de wond te sluiten. Gedurende de eerste dagen na de operatie kunnen er bijwerkingen optreden, zoals zwelling van de wang, blauwe plekken en mogelijk nabloedingen. Slikken, eten of drinken kan moeilijk zijn. In zeldzame gevallen kan tijdelijke verdoving optreden in de lip, kin of tong door
zenuwbeschadiging. De meeste klachten verdwijnen na ongeveer drie dagen. Het verwijderen van (verstands)kiezen is een veelvoorkomende behandeling. Het verwijderen van andere tanden en kiezen verloopt op een vergelijkbare manier zoals hierboven beschreven

NAZORG